Apple har släppt iOS 8.1.1 beta till utvecklare för tester och det innebär att vi inom en snar framtid kommer att kunna uppdatera våra enheter igen.

Denna uppdateringen ska b.la. innehålla stabilitets och prestanda förbättringar för iPhone 4s och iPad 2, vilket jag misstänker att många efterfrågar.

Jag uppdaterade min iPad 2 när iOS 8.1 kom och har inte märkt av några större problem, men sen är det mestadels barnen som använder den. Dock laggar den lite när man öppnar appar eller bläddrar genom redan öppnade appar, men det gjorde den även med iOS 7.

Självklart kommer ni kunna läsa på iPhonesajten.se när iOS 8.1.1 släpps till den breda massan.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...