iWork_new.png

 

Nu har Apple uppdaterat sina iWork-appar för iOS, men inget nytt under huven.

Denna uppdateringen handlar endast om stabilitetsförbättringar och buggfixar, men bara det kan vara en anledning att uppdatera.

Pages, Numbers och Keynote kräver iOS 8.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch. Appen är optimerad för iPhone 5, iPhone 6 och iPhone 6 Plus.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...