Nu kan du lämna in din gamla iPhone eller iPad och antingen köpa en ny eller få pengar på kontot.

Apple har haft ett inbytesprogram sedan en tid, men nu har det även kommit till Sverige.

Ta du med dig din enhet till en Apple butik vid köp av en ny produkt så får ett tillgodohavande som du kan använda i butiken eller kör man via deras webbsida och får pengarna insatta på ditt bankkonto.

Du kan läsa mer om deras inbytesprogram på deras hemsida: store.apple.com/se/iphone/reuse-and-recycling

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...