Idag fick jag ett kvitto från App Store i min mail, men till en adress som inte är knutet till mitt Apple-ID.

Normalt raderar jag dessa phising försök, men detta fångade min uppmärksamhet.

Mailet är väldigt likt det som kommer som kvitto vid köp i App Store eller iTunes Store, men skillnaden är att man här vill informera mig om att jag köpt appen TomTom och ger mig möjligheten att stoppa transaktionen.

Apple arbetar inte på detta sätt och ångrar man ett köp, så finns det rutiner för det. Man begär aldrig dina kortuppgifter via mail, utan man kontaktar deras support.

Har du fyllt i dina kortuppgifter på sidan nedan, ska du omgående spärra ditt kort och kontakta din bank.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...