1412358018_full.png

Apple har i veckan släppt en uppdatering av iTunes för Windows.

Denna uppdatering gäller endast för användare av Windows och ska bl.a. lösa ett problem som vissa användare upplevt när de synkroniserar innehåll från Outlook till sin iOS-enhet.

Vad är nytt i iTunes 12.1.1 för Windows

  • Åtgärdar ett problem som kan orsaka problem med att det hackar i ljusuppspelningen.
  • Löser ett problem med synkronisering av kontakter och kalender från Outlook till iOS-enheter.
  • Förbättrar kompatibiliteten med skärmläsare.

Du hämtar den nya versionen via Apple Software Update. Denna finner ni under Start-Alla Program. Dyker den inte upp den ”vanliga” vägen, kan ni hämta den direkt från Apples hemsida. www.apple.com/se/itunes/download.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...