Bekräftat – Apple event den 9 mars

On 26 februari, 2015, in Apple, Nyheter, Tillbehör, by Jonny

Apple_event1_2015

Apple har skickat ut inbjudningar till deras event som ska hållas den 9 mars i San Francisco.

Det mest troliga är att eventet kommer att handla om Apple Watch och dess funktioner, vad den kommer att kosta och vilka länder som kommer finnas med vid säljstarten.

Sen får vi se vad som mer kommer att presenteras. 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!