Apple meddelar att den 2 mars hade hela 75% av alla iOS-enheter uppdaterats till iOS 8.x och det är en ökning med 3% sen den 2 februari.

iOS-enheter som uppdateras till iOS 8.x ökar sakta med säkert och kanske det tar ny fart när iOS 8.2 kommer med stöd för bl.a. Apple Watch. 

iOS 8.3 ligger redan ute för utvecklare och den stora nyheten där är att Siri får stöd för svenska. Där kommer kanske de som ännu inte uppdaterat till iOs 8 kommer att slå till.

Själva mätningen sker via App Store, så siffran kan självklart vara en aningen missvisande. Det finns kanske ett stort antal enheter som inte anslutit sig till App Store och kör med äldre versioner av iOS.

iOS8_antal_uppdaterade

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...