Ladda_batteri_iPhone

Apple har nu förlängt sitt utbytesprogram för de som upplever problem med batteriet på sin iPhone 5.

Apple utbytesprogram gäller iPhone 5 som såldes mellan september 2012 och januari 2013 och har serienummer inom ett begränsat intervall.

Det nya är att Apple förlängt sitt utbytesprogram till att gälla 3 år från det ursprungliga inköpsdatum. Köpte du din telefon i januari 2013, har du till januari 2016 på dig att få det utbytt.

Om man är berättigad till ett kostnadsfritt utbyte av batteriet är enkelt att kontrollera. Gå till Apples supportsidor och ange ditt serienummer.

Adressen är: ssl.apple.com/se/support/iphone5-battery

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...