Detta klippet har spridit sig under dagen och det visar var ett gäng barn tycker om Apple Watch.

Normalt brukar barnen i Kids React testa gammal och beprövad teknik och sen säga vad man tycker. Denna gången fick de en Apple Watch att sätta tänderna i och jag älskar deras ärlighet! 🙂

Tagged with:  

3 Responses to Vad tycker barn om Apple Watch?

  1. Sara skriver:

    Tycker alltid att det är intressant hur så många riktigt unga barn i Amerika får telefoner och elektronik när dem är så små. Dem vet alla vad en Apple Watch är. 🙂

  2. Mathias skriver:

    Barnen har ju så rätt i allt dem säger : )

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...