Apple_Watch_logo

Apple lät idag meddela att man släpper Apple Watch i ytterligare länder, men tyvärr inte i Sverige.

Det var den 24 april som Apple började sälja Apple Watch i USA och ytterligare 8 länder och nu meddelar man att 7 länder till kommer kunna börja sälja Apples smarta klocka.

De lyckliga länderna som börjar sälja Apple Watch den 26 juni är… *trummvirvel*… Italien, Mexiko, Singapore, Sydkorea, Spanien, Schweiz och Taiwan.

Sverige får alltså vänta, trots att Apple Watch har stöd för svenska. Inget av de länder vars språk tillkom med den första uppdateringen av Apple Watch, har ännu fått börja sälja klockan.

Frågan är när den kommer? Kan det vara bättre att vänta till Apple släpper nästa version av Apple Watch?

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...