iTunes12.2_app

Det är inte bara iOS som får buggfixar för Apple Music, utan även iTunes för Mac och Windows.

 

Uppdateringen som Apple släppt denna gången, innehåller följande förbättringar…

  • Klicka på Beats 1-banderollen för att se vad som är på gång just nu, eller visa en fullständig programtablå så att du aldrig missar ett program.
  • Nu kan du se en lista med artisterna du följer på Apple Music.
  • Löser ett problem som ledde till att iTunes förlorade positionen när du ville gå tillbaka till en föregående sida i Apple Music.
  • Löser ett problem som kunde leda till att artister sorterades felaktigt i Min musik.
  • Löser ett problem med spellistor i åtgärdsmenyn som ibland inte överensstämde med spellistorna i biblioteket.
  • Artister kan nu dela sina tankar, bilder, musik och videor via Connect, direkt från iTunes.
  • Den här uppdateringen förbättrar även allmän stabilitet och prestanda.

Är du en användare av Windows, så hämtar du den nya versionen via Apple Software Update. Denna finner ni under Start-Alla Program. Användare av Mac hämtar den via Mac App Store.

Dyker den inte upp den ”vanliga” vägen, kan ni hämta den direkt från Apples hemsida. www.apple.com/se/itunes/download

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...