Stresstest av iPhone 6s baksida

On 19 augusti, 2015, in Apple, iPhone, Nyheter, by Jonny

Kan det vara så att Bendgate är ett minne blott med nästa iPhone?

Utgår man från detta testet så kan man säga att Apple inte kommer att ha någon ny ”bendgate” med sin nästa modell av iPhone.

Första baksidan man testar är från en Phone 6 och den böjs redan efter ca 13 kg tryck. Den andra baksidan sägs vara från en iPhone 6s och den klarar hela 36 Kg, innan den böjs. Det är en grym förbättring från tidigare.

Nu har jag aldrig tyckt att bendgate varit något större problem och inte varit med om någon som råkat ut för att deras iPhone böjts, men bra att Apple gör vad de kan för att det inte ska hända igen.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...