Klicka för större bild

Klicka för större bild

Apple har med iOS 9 förbättrat säkerheten och valt att ha 6 siffror som lösenkod, istället för de 4 som vi är vana vid.

Detta gäller om du aktiverar en ny enhet eller återställer din befintliga som en ny enhet. 6-siffrig lösenkod är förinställt i iOS 9, för att förbättra säkerheten och detta försvårar det för en obehörig person att komma åt din information. Med 6-siffrig kod får man en miljon möjliga kombinationer, istället för 10000 som man har med en 4-siffrig kod.

Höjd säkerhet är bra och min rekommendation är att man byter kod till en 6-siffrig, men man kan fortsätta använda en 4-siffrig om så önskas. Du kan även byta så att du använder en alfanumerisk kod, med både bokstäver och siffror. Allt för att försvåra för den som försöker forcera ditt skärmlås.

För att ändra mellan Alfanumerisk, 6-siffrig eller 4-siffrig kod, går man till Inställningar->Touch ID och lösenkod->[ange din nuvarande lösenkod]->Ändra lösenkod->[ange din nuvarande lösenkod].

När ny kod ska anges, finns ett alternativ som heter ”Lösenkodsalternativ” ovanför tangenterna. Klicka där och välj vilket alternativ som passar dina behov bäst och ange ny lösenkod.

 

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...