Sen jag fick min första iPhone så har det alltid varit ett tangentbord med versaler, men med iOS 9 så ändras det automatiskt till gemener efter att första bokstaven skrivits.

Jag saknade mina versaler och kan inte står ut med tanken att tangentbordet innehåller gemener… allt var kanske inte bättre förr, men vissa saker vill jag ha som det var innan. Jag vill endast att mitt val av storlek på bokstäver, ska synas av färgen på shift-tangenten.

Om ni också vill gå tillbaka till hur tangentbordet (nästan) alltid sett ut på en iPhone, kan ni enkelt lösa detta under enhetens inställningar.

Gå till Inställningar|Allmänt|Hjälpmedel|Tangentbord och stäng av valet ”Visa gemena tangenter”. Klart!

Gemena_tang_ios9

Tagged with:  

One Response to Saknar du ditt tangentbord med endast versaler?

  1. Janne skriver:

    Tack för hjälpen med versalerna?

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...