iPhone6s_event

Då var det även dags för oss svenskar att kunna köpa iPhone 6s och iPhone 6s Plus!

Apple har idag släppt information om att ytterligare 40 länder ska för sälja nya iPhone och där fanns även Sverige med.

Håll utkik på din operatörs hemsida om när just de börjar ta emot förhandsbokningar! 🙂

Apples Pressmeddelande

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...