iWork_new.png

Nu har Apple uppdaterat Pages, Numbers och Keynote för iOS och apparna får bl.a. stöd för delad vy och bild-i-bild på iPad och 3D Touch.

Apple släppte uppdateringen den 15 oktober och presenterar många trevliga nyheter i apparna. Den bästa för mig är att man kan använda Split View och att det är enklare att visa och återskapa ändringar som gjorts i dokument över tid.

Nyheter i Pages 2.6

• Håll flera bollar i luften medan du redigerar med nya funktioner för överdragning, delad vy och bild-i-bild på iPad.*
• Kom snabbt åt formateringsverktyg från det nya kortkommandofältet på iPad.
• Markera text enkelt med nya Multi-Touch-gester på iPad.
• Använd kortkommandon när du har anslutit ett trådlöst tangentbord.
• Stöd för nya 3D Touch.
• Öppna dokument i Pages ’08- och ’06-format.
• Förhandsvisa delade dokument i webbläsare för iOS och Android.
• Visa och återskapa ändringar som gjorts i dokument över tid.
• Nya Apple-designade mallar: Barndiplom, Klassiskt certifikat, Skolnyhetsbrev.
• Kom enkelt åt senast använda typsnitt i menyn Typsnitt.
• Lägg till referenslinjer i diagram.
• Förbättrat dubbelriktat stöd för arabiska och hebreiska.
• Förbättrad Word-kompatibilitet för diagram, textradbrytningar och icke-rektangulära masker.
• Förbättrad Word-export.
• Förbättrad ePub-export.

En rad hjälpmedelsförbättringar:
• VoiceOver kan nu läsa relevant information om textformatering, bl.a. typsnittsnamn och typsnittsstorlek, vid redigering.
• Lägg till och granska kommentarer med VoiceOver.
• Spåra ändringar med VoiceOver.
• Lägg till, ta bort och ordna om rader, kolumner och celler med VoiceOver.
• Hämta tabellrubriksinformation med VoiceOver.
• Redigera diagramdata och diagramelement med VoiceOver.
• Ändra dokumentinställningar med VoiceOver.

* Split View finns på iPad Pro, iPad Air 2 och iPad mini 4.

Nyheter i Numbers 2.6

• Håll flera bollar i luften medan du redigerar med nya funktioner för överdragning, delad vy och bild-i-bild på iPad.*
• Kom snabbt åt formateringsverktyg från det nya kortkommandofältet på iPad.
• Markera text enkelt med nya Multi-Touch-gester på iPad.
• Använd kortkommandon när du har anslutit ett trådlöst tangentbord.
• Stöd för nya 3D Touch.
• Öppna kalkylblad i Numbers ’08-format.
• Förhandsvisa delade dokument i webbläsare för iOS och Android.
• Visa och återskapa ändringar som gjorts i dokument över tid.
• Ny Apple-designad mall: Enkel budget.
• Kom enkelt åt senast använda typsnitt i menyn Typsnitt.
• Lägg till referenslinjer i diagram.
• Förbättrad Excel-kompatibilitet för diagram, textradbrytningar och icke-rektangulära masker.
• Förbättrad Excel-export.

En rad hjälpmedelsförbättringar:
• Lägg till, ta bort och ordna om rader, kolumner och celler med VoiceOver.
• Hämta tabellrubriksinformation med VoiceOver.
• Redigera diagramdata och diagramelement med VoiceOver.
• Interagera med kryssrutor, dragreglage, stegare, stjärnbetyg och popupmenyceller med VoiceOver.
• VoiceOver kan nu läsa relevant information om textformatering, bl.a. typsnittsnamn och typsnittsstorlek, vid redigering.
• Lägg till och granska kommentarer med VoiceOver.
• Kom åt förhandsvisningar av utskrifter med VoiceOver.

* Split View finns på iPad Pro, iPad Air 2 och iPad mini 4.

Nyheter i Keynote 2.6

• Håll flera bollar i luften medan du redigerar med nya funktioner för överdragning, delad vy och bild-i-bild på iPad.*
• Kom snabbt åt formateringsverktyg från det nya kortkommandofältet på iPad.
• Markera text enkelt med nya Multi-Touch-gester på iPad.
• Använd kortkommandon när du har anslutit ett trådlöst tangentbord.
• Stöd för nya 3D Touch.
• Öppna presentationer i Keynote ’08- och ’06-format.
• Redigera och presentera i stående riktning.
• Förhandsvisa delade dokument i webbläsare för iOS och Android.
• Visa och återskapa ändringar som gjorts i dokument över tid.
• Ny bygganimering: Linjeritning.
• Nya Apple-designade teman: Modern skrift, Utställning, Utkast.
• Kom enkelt åt senast använda typsnitt i menyn Typsnitt.
• Lägg till referenslinjer i diagram.
• Fullt dubbelriktat stöd för arabiska och hebreiska.
• Förbättrad PowerPoint-kompatibilitet för diagram, textradbrytningar, icke-rektangulära masker, animeringskoppling samt import och export av teman.
• Förbättrad PowerPoint-export.

En rad hjälpmedelsförbättringar:
• VoiceOver kan nu läsa relevant information om textformatering, bl.a. typsnittsnamn och typsnittsstorlek, vid redigering.
• Redigera presentatörsanteckningar enkelt med VoiceOver.
• VoiceOver kan nu läsa presentatörsanteckningar under bildspel.
• Redigera diagramdata och diagramelement med VoiceOver.
• Lägg till, ta bort och ordna om rader, kolumner och celler med VoiceOver.
• Hämta tabellrubriksinformation med VoiceOver.
• Lägg till och granska kommentarer med VoiceOver.

* Split View finns på iPad Pro, iPad Air 2 och iPad mini 4.

Kompatibilitet: Kräver iOS 8.4 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!