watchOS_2

Utöver iOS 9.2 för iPhone och iPad, så har Apple även släppt watchOS 2.1 till Apple Watch.

Öppna upp appen Watch på din iPhone och börja tanka hem uppdateringen.

Nedan kan du läsa mer om alla nyheterna i watchOS 2.1.

Nyheterna i watchOS 2.1

 • Lägger till stöd för systemspråk på arabiska, grekiska, hebreiska, malajiska, portugisiska, tjeckiska, ungerska och vietnamesiska.
 • Lägger till stöd för användargränssnitt från höger till vänster.
 • Lägger till möjlighet att växla mellan indoarabiska  och europeiska siffror för arabiska.
 • Lägger till en ny komplikation för islamiska och hebreiska kalendrar.
 • Lägger till stöd för Siri och diktering på arabiska (Saudiarabien, Förenade Arabemiraten).
 • Lägger till stöd för diktering på engelska (Malaysia), grekiska, hebreiska, portugisiska (Portugal), tjeckiska, ungerska och vietnamesiska.
 • Åtgärdar ett problem som kunde göra att aktiviteter inte uppdaterades i kalenderkomplikationen.
 • Åtgärdar ett problem som kunde göra att aktuellt klockslag inte visades i strömsparläget.
 • Åtgärdar problem som kunde förhindra att appar från tredje part öppnades.
 • Åtgärdar ett problem som kunde göra att appsymboler från tredje part inte visades korrekt.
 • Åtgärdar ett problem som kunde leda till instabilitet om systemspråket ändrades.

Mer information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=sv_SE

Man installerar uppdateringen till watchOS 2.0.1 genom att starta appen Watch på din iPhone och klicka på Allmänt -> Programuppdatering.

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...