Kontrollcenter på iPhone och iPad är helt klart användbart, men tänk så mycket bättre det skulle kunna vara.

Sam Beckett har gjort en film om sina tankar kring Kontrollcenter och jag älskar hur han tänker. Det är precis så som jag skulle vilja ha det.

Ni kan läsa mer om hans koncept på www.sambeckett.co.uk

[Via Array]

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...