Instagram har uppdaterat sin app och nu kan du se hur många som sett ditt videoklipp.

Det är alltid roligt att se hur många som sett ett videoklipp, men kanske störst nytta är funktionen för de som använder Instagram som ett arbetsverktyg.

Nyheter i version 7.17.1

Få bättre koll på hur andra interagerar med dina videoklipp med videovisningar. Nedanför en video ser du hur många som har tittat på den. Tryck på antalet videovisningar om du även vill se vilka som har gillat den.

Kompatibilitet: Kräver iOS 7.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad, iPod touch och Apple Watch.

Badge_AppStore.png

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...