Instagram har börjat rulla ut en uppdatering som gör det möjligt att ladda upp videoklipp som är upp till 60s långa.

Hittills har man endast kunna lägga upp videoklipp som är 15s långa, men man har sett att videoklipp har blivit mer populärt och vill därför göra det möjligt för användarna att lägga upp videoklipp som är upp till 60s.

Uppdateringen rullas under den följande månaden, så det kan dröja lite innan alla användare har fått tillgång till möjligheten att publicera videoklipp på 60s.

Man har även släppt möjligheten att sätta ihop flera videoklipp i appen, vilket man tog bort tidigare. Nu är alltså den funktionen tillbaka.

[Via Instagram]

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!