Nu skickas alla dina iMessage med förnybar energi!

Sen om man vill driva detta till sitt yttersta, kan man alltid diskutera hur fabrikerna som tillverkar iPhone drivs, hur transporteras delar och nya iPhone o.s.v. Det finns mycket man kan göra för miljön, men detta är ett steg i rätt riktning.

Och nej… jag kommer inte ge mig in i några diskussioner om miljö och politik. 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!