Instagram_apps

Idag har Instagram.inc uppdaterat sina appar med en ny ikon och design.

Där Instagram, Layout from Instagram, Boomerang from Instagram och Hyperlapse från Instagram som fått ny app ikon och ny design invändigt.

Jag gillar den ny designen och har väntat länge på att de skulle göra något åt sitt tråkiga utseende. Jag är nöjd, är du nöjd? 

Nyheter

Instagram version 8.0 – Vi har en ny stil! Vår uppdaterade ikon innehåller fortfarande kameran och regnbågen. Den enklare appdesignen lägger fokus på dina inlägg och behåller dina funktioner på samma ställe.

Layout from Instagram 1.2.0 – Vi har uppdaterat appikonen för Layout så att den matchar den nya ikonen för Instagram och våra andra appar Boomerang och Hyperlapse.

Boomerang from Instagram 1.4 – Vi har uppdaterat appikonen för Boomerang så att den matchar den nya ikonen för Instagram och våra andra appar Layout och Hyperlapse.

Hyperlapse från Instagram 1.2.0 – Vi har uppdaterat appikonen för Hyperlapse så att den matchar den nya ikonen för Instagram och våra andra appar Boomerang och Layout.

Kompatibilitet: Samtliga appar kräver iOS 7.0 eller senare.

Öppna upp App Store och hämta hem uppdateringarna direkt!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...