iOS_IPSW.jpg

Apple har dragit tillbaka iOS 9.3.2 efter att ett flertal användare rapporterat problem med sina iPad Pro 9,7″.

Efter uppdatering har de fått felmeddelande ”Error 56″ och uppmanas ansluta enheten till iTunes.

Apple har därför valt att dölja iOS 9.3.2 för de användare av iPad Pro 9,7” som ännu inte uppdaterat. För de som redan uppdaterat och upplever problem, kan kontakta Apple Support för får hjälp.

 

Tagged with:  

2 Responses to Apple har dragit tillbaka iOS 9.3.2 för iPad Pro 9,7″

  1. lillan skriver:

    Nu är det så att även iPad Air 2 är berörd, användare som har uppdaterat är i samma läge som för iPad pro

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...