Innan WWDC 2016 ryktades om att man skulle kunna radera standard-appar och det låg en del sanning i detta.

Det finns appar som följer med iOS och många används väldigt sällan eller aldrig. Nu har man släppt iOS 10 Beta och där har man konstaterat att detta rykte stämde till viss del.

Vad som händer när man raderar appen är att den döljs. Har man en Apple TV gen 3, så har man kunnat dölja appar ett bra slag. Hur man får tillbaka de standard-appar man dolt, är inte klarlagt. Får återkomma i den frågan.

Uppdaterat 2016-06-18 09:55
De standard-appar man väljer att ta bort, kan snabbt och enkelt installeras igen. Man hämtar dem helt enkelt från App Store.

Appar man tidigare varit tvungna att ”gömma” i en mapp.

 • Aktier
 • Anteckningar
 • Facetime
 • Hitta mina vänner
 • Home
 • Ibooks
 • Icloud Drive
 • Itunes Store
 • Kalender
 • Kalkylator
 • Kartor
 • Kompass
 • Kontakter
 • Mail
 • Musik
 • Nyheter
 • Podcaster
 • Påminnelser
 • Röstmemon
 • Tips
 • Videor
 • Väder
 • Watch
Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...