beta_iOS10

Apple har nu släppt en publik beta av iOS 10 och det är fritt för den som vill testa att installera.

Det man bör tänka på innan man uppdaterar sin iPhone eller iPad till iOS 10, är att många appar kommer att ha problem med att fungerar optimalt. Detta för att de ännu inte är anpassade för iOS 10 och kraschar vid användning.

Känner du att du trots allt tänker testa eller har en iPhone eller iPad över, kan man anmäla sig till Apples publika beta-program.

Du kan läsa mer om hur du anmäler dig och hur man ser går tillväga för att installera iOS 10 på beta.apple.com

Tagged with:  

One Response to Apple har släppt publik beta av iOS 10

  1. Mathias eriksson skriver:

    Intresserad av beta ios10

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...