Apple har släppt iOS 10 publik beta 3

On 2 augusti, 2016, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Har du anmält dig till Apples program för publik betatestning och installerat iOS 10 beta, är det dags att uppdatera till beta 3.

Då var det dags för beta 3 och denna gången hoppas jag att den är tillräckligt stabil för att installeras på min ordinarie iPhone. Dags att installera och testa.

Uppdatera gör ni genom att öppna upp Inställningar och gå till Allmänt -> Programuppdatering och följ stegen. Det fungerar alltså precis som vanligt vid uppdatering direkt i telefonen.

Du kan läsa mer om hur du anmäler dig och hur man ser går tillväga för att installera iOS 10 på beta.apple.com

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...