SR_app.png

Nu när allt fler lämnar den ”traditionella” radion till förmån för appar i sin telefon, finns fortfarande behovet att få ut viktiga meddelanden till allmänheten.

Idag är inte säkerhetsläget detsamma som för 10 år sedan och behovet att kunna skicka ut meddelanden till allmänheten finns fortfarande kvar. SR har därför förberett appen för att senare kunna skicka pushnotiser för VMA i appen.

Nyheter i version 6.10

Hej!
Vid fara för liv och hälsa sänder Sveriges Radio ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) i våra radiokanaler. Nu har vi förberett Play för att du senare i höst ska kunna få pushnotiser vid VMA.
Gå till Inställningar & hjälp i appen och kontrollera att detta är påslaget.

Den här uppdateringen innehåller också flera små förbättringar av Play.

Kompatibilitet: Kräver iOS 7.1 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad, iPod touch och Apple Watch.

Badge_AppStore.png

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!