Apple släpper sista publika betan

On 8 september, 2016, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Apple har ikväll släppt det som kallas Golden Master och är det slutgiltiga versionen av iOS 10.

Denna version är den man kommer att släppa på tisdag…. om inget oförutsett händer.

Uppdatera gör ni genom att öppna upp Inställningar och gå till Allmänt -> Programuppdatering och följ stegen. Det fungerar alltså precis som vanligt vid uppdatering direkt i telefonen.

Du kan läsa mer om hur du anmäler dig och hur man ser går tillväga för att installera iOS 10 på beta.apple.com

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...