apple_tvafaktorsautentisering

Ständigt läser man om mejl som skickats ut från avsändare som utger sig för att vara Apple och dessa mejl kan i vissa fall vara väldigt trovärdiga.

Hur kan man skydda sitt Apple-ID ifall man råkar trycka på en länk i ett av dessa mail och ange sina uppgifter. Först och främst ska man omgående byta sitt lösenord och sen fundera på hur man kan förstärka sitt skydd.

Apples tvåfaktorsautentisering för Apple-ID är ett steg i rätt riktning. Detta extra lager av säkerhet gör att du är den enda som kan komma åt ditt konto, även om de skulle känna till ditt lösenord.

Hur fungerar det (taget från Apples artikel)

Med tvåfaktorsautentisering kan du bara öppna ditt konto i enheter som du litar på, som din iPhone, iPad eller Mac. När du loggar in på en ny enhet för första gången måste du ange två uppgifter: ditt lösenord och den sexsiffriga verifieringskoden som visas automatiskt på betrodda enheter. Genom att ange koden verifierar du att du litar på den nya enheten. Om du till exempel har en iPhone och loggar in på din nya Mac för första gången får du ange ditt lösenord och verifieringskoden som visas automatiskt på din iPhone.

Eftersom det inte längre räcker med enbart lösenordet för att öppna ditt konto, förbättrar tvåfaktorsautentiseringen säkerheten för ditt Apple-ID och alla personuppgifter du sparar hos Apple dramatiskt.

När du väl har loggat in behöver du inte ange någon verifieringskod på den enheten igen såvida du inte loggar ut fullständigt, raderar enheten eller behöver ändra lösenord av säkerhetsskäl. När du loggar in på webben kan du välja att ange webbläsaren som betrodd så att du slipper ange en verifieringskod nästa gång du loggar in från den datorn.

Det kan upplevs tjatigt att aktivera upp alla enheter (ifall man har fler), men när de är registrerade som betrodda enheter, är allt som vanligt igen.

Det är dessa extra säkerhetslager som skyddar ditt konto från obehörigt nyttjande och eventuell ekonomisk förlust.

Läs mer om Tvåfaktorsautentisering för Apple-ID på support.apple.com/sv-se/HT204915

Aktivera tvåfaktorsautentisering för ditt Apple-ID

Tvåfaktorsautentisering är för närvarande tillgängligt för iCloud-användare med minst en enhet som använder iOS 9 eller senare.

Du kan följa stegen nedan för att aktivera tvåfaktorsautentisering.

På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 9 eller senare:

  1. Gå till Inställningar > iCloud > och tryck på ditt Apple-ID.
  2. Tryck på Lösenord och säkerhet.
  3. Tryck på Aktivera tvåfaktorsautentisering.
Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!