paypal_app

Men senaste versionen kan användare av PayPal använda Siri för att göra överföringar.

Har själv använt PayPal i flera år för betalningar vid köp på webben, men aldrig för att överföra pengar till någon. Till överföringar och en del köp, använder jag oftast Swish, men håller mig många gånger till PayPal. Senaste nyheterna är förmodligen inget jag kommer använda själv, men är en trevlig funktion för många.

Nyheter i version 6.7.0

  • Nu kan du sköta betalningar med hjälp av Siri. Säg bara ”För över 100 kr med PayPal till Jenny för maten” eller ”Be pappa om 200 kr med PayPal” om du vill testa.
  • Bjud in dina vänner att skapa PayPal-konto. Det är snabbt och tryggt när man vill överföra och ta emot pengar för restaurangbesök, konsertbiljetter, gemensamma presenter med mera.

Kompatibilitet: Kräver iOS 8.1 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Läs mer om PayPal på www.paypal.com/se/

Badge_AppStore.png

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...