internetvanor_2016

Internetstiftelsen i Sverige har släppt sin årliga studier av svenska folkets internetvanor 2016.

Här kan man läsa massa intressant information om hur vi svenska använder internet på jobbet, privat, hur barns internetvanor ser ut idag, mot 2013. Visste ni att daglig användning av internet bland 2-åringar 2016 var 32%, mot 8% 2013? 

Youtube är den populäraste sajten för video och musik. Det börjar redan i förskoleåldern då nästan alla, 98 procent av 4-åringarna, ser på film och video på internet. Hälften gör det dagligen. Youtube är populärt i alla åldrar och även de äldsta internetanvändarna över 75 år besöker sajten åtminstone någon gång (80 %). De dagliga besöken minskar dock med åldern från 84 procent dagliga besökare i åldern 12-15 år till 10-15 procent bland dem över 55 år.

Bara i vårt hem märker man av att vanor förändras. När barnen vill lyssna på musik, se ett program de missat eller någon film, är det YouTube de vänder sig till. Där finns allt de behöver i en app. Att lyssna på musik via Spotify eller Apple Music existerar inte. Spellistor skapas på YouTube och 9-åringens stora önskan är att få starta en egen YouTube-kanal.

Oavsett ifall man är intresserad eller inte, finns det mycket bra läsning på www.soi2016.se. Som förälder är det nog din skyldighet att läsa lite om vad för vanor som finns idag och skapa sig en bild av som komma skall. Det gäller att hänga med i svängarna, för nu går det undan.

Besök www.soi2016.se

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...