Nu finns iOS 10.3 beta 7 tillgänglig för nedladdning till iPhone och iPad.

Det går undan nu med deras publika beta och man är nu uppe i beta 7. Det är alltså snart dags för skarp version och förmodligen redan i nästa vecka.

Uppdatera gör ni genom att öppna upp Inställningar och gå till Allmänt -> Programuppdatering och följ stegen. Det fungerar alltså precis som vanligt vid uppdatering direkt i telefonen.

Du kan läsa mer om hur du anmäler dig och hur man ser går tillväga för att installera iOS 10 på beta.apple.com

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...