Apple har idag släppt version 2.2.7 av iMovie för iOS och med detta kommer det fler trevliga nyheter.

Jag har släppt taget om iMovie en aning och börjat gå över till LumaFusion som har bra mycket bättre funktioner än iMovie och går att göra så mycket mer med sina projekt, men ibland vill jag hålla det enkelt och då fungerar iMovie kanon.

Nyheter version 2.2.7.

  • Förvandla video med den nya grönskärmseffekten som gör det möjligt att direkt ta bort bakgrunden i klipp som spelats in framför en grön- eller blåskärm.
  • Justera grönskärmseffekten med en 4-punkters mask och styrkereglage.
  • Välj bland 80 nya soundtrack i genrer som pop, avslappnad och sentimentalt som automatiskt anpassas efter filmens längd.
  • Släpp stillbilder med transparenta bakgrunder, t.ex. logotyper eller anpassad grafik, ovanpå videon.
  • Lägg till bilder som överlägg för att skapa bild-i-bild- och splitscreen-effekter.
  • Välj att gömma ramen runt bild-i-bild- och splitscreen-effekter.
  • Återgå direkt till redigeringsskärmen i projekt när du växlar tillbaka till iMovie från andra appar.
  • Tack vare ClassKit-stödet kan elever skicka in videouppgifter till lärare med appen Skolarbete.
  • Användare som har videor i iMovie Theater kommer nu åt biofönstret från menyn … i nederkanten av projektskärmen.
  • Delning till iMovie Theater stöds inte längre. Spara filmer och trailrar i iCloud-bilder om du vill visa dem på andra enheter, inklusive Apple TV.
  • Löser et problem som kunde leda till att visningsfönstret blev svart vid förhandsvisningar video i helskärmsläge på en extern skärm.

Kompatibilitet: Kräver iOS 11.4 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod Touch.

Ni hämta hem iMovie kostnadsfritt från Apple Store.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...