Apple har släppt flera nya uppdateringar ikväll och iOS 12.4 är en av dem.

iOS 12.4 introducerar iPhone-migrering så att data kan överföras direkt från en gammal iPhone till en ny iPhone samt förbättrar säkerheten för iPhone och iPad. Den här uppdateringen innehåller följande:

iPhone-migrering

  • Introducerar möjligheten att trådlöst överföra data och migrera direkt från en gammal iPhone till en ny iPhone under installationen.

Andra förbättringar och fixar

  • Innehåller en säkerhetsfix för appen Walkie-talkie på Apple Watch och återaktiverar Walkie-talkie-funktionen.

Den här uppdateringen innehåller även stöd för HomePod i Japan och Taiwan.

Mer information om säkerhetsinnehållet i Apple-programuppdateringar finns på https://support.apple.com/kb/HT201222

Vill du uppdatera din telefon direkt via enhetens inställningar? Gå då till Inställningar->Allmänt->Programuppdatering. Uppdatering via enhetens inställningar kräver att man är ansluten till ett trådlöst nätverk och helst ska ni även har laddaren ansluten.

Uppdatera iOS-programvaran på din iPhone, iPad eller iPod touch

Skulle du få problem längs vägen, kan du läsa Apples supportartikel: iOS: Det går inte att uppdatera eller återställa

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...