Flipboard_appFlipboard är en av mina favoriter på iPhone och iPad, för den låter mig läsa Twitter, Instagram, Facebook och andra sidor som en tidning.

Med Flipboard 2.0 kan man nu skapa en egen tidning av de flöden man har och låta andra följa den. Har haft Flipboard på min iPad sen appen släpptes och jag bara älskar den.

Helt underbart att kunna läsa sina flöden som en tidning och samlade på ett ställe.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...