Readly_app.jpg

Readly har blivit en ny favorit på min iPad!

Readly låter dig alla deras tidningar för endast 99 Kr/mån och utbudet tycker jag är riktigt bra…det passar i alla fall mina behov.

Nu behöver jag inte välja vilken tidning jag ska köpa, utan kan läsa mina favoriter direkt på paddan och till priset av en tidning. Dessutom finns det flera andra tidningar som jag vill läsa, men tidigare inte läst p.g.a. att man inte kan lägga hur mycket som helst på tidningar.

Continue reading »

Tagged with:  

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...