Google Latitude

On 13 december, 2010, in Appar, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

Google Latitude är nu släppt till iPhone, iPad och iPod Touch.

Denna app är till för att dela med sin position till familj och vänner, vilket kan vara både positivt och negativt. De som använt Gowalla är sen tidigare bekanta med tänket, men denna skiljer sig en aning.

Med Gowalla så väljer man själv när man vill ”checka” in på ett ställe, men Google Latitude visar din position med Automatik. Man kan ställa in så att man sköter det manuellt eller så stänge man av funktionen helt. Den visar din position även när appen inte är aktiv, men självklart går även detta att stänga av. Det är ju inte alltid som man vill vara synlig för omvärlden!

Genom att besöka google.com/latitude på en dator, så kan du även följa dina vänner på webben.

Mer information hittar du i App Store.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...