Nu finns det en ny guide tillgänglig för er som vi lägga över film till era iEnheter! 🙂

Programmet Handbrake gör det enkelt för vem som helst att anpassa filmer till iEnheter, direkt från en DVD eller filmer som redan finns på er hårddisk.

Titta in under Guider eller Klicka Här för att komma direkt till guiden.

 

 

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...