SVT meddelar via sin Twitter-kanal, att man nu aktiverat AirPlay via SVT Play på webben.

Appen har fortfarande inte funktionen, men enligt deras kryptiska meddelande så verkar en app ligga för godkännande hos Apple.

Nästa nyhet är att man även förbättrat kvalitén på klipp som visas på iPhone och iPad.

Tyvärr så framgår det på deras Twitter att man i dagsläget inte har några planer på att släppa en app för iPad.

Läs deras Twitter Här!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...