Stöd för sociala webbtjänter i Kontakter.

I senaste versionen av iOS 5 för utvecklare så kan man se att även andra sociala webbtjänster integreras, men förmodligen inte i samma omfattning som man gjort med Twitter.

Under Kontakter i IOS 5 finns nu inte bara fält för Twitter,utan man gör det även möjligt att lägga till vänner på Facebook, Flickr, LinkedIn och Myspace.

Vid sidan av en persons e-postadress och telefonnummer kan en IOS-användare även lägga till länkar till deras konton på Internet. Genom att klicka på kontonamnet öppnar Safari den personens profilsida.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...