Flipboard är en av mina favoriter på iPad och nu har den blivit ännu bättre!

Nu har Flipboard blivit ännu bättre och fått stöd för bl.a. Google+ och Youtube, så du kan följa händelserna i dina cirklar eller kanaler som i en tidning.

Detta är några av nyheterna i Flipboard version 1.9.5 och de andra nyheterna är inte heller så pjåkiga! 🙂

Vad sägs om…

★ Enjoy world-renowned journalism from The New York Times. Paid subscribers can now access the full paper on Flipboard.
★ The New York Times’ Top News section is free to all readers.
★ Connect Flipboard to Google+ to enjoy the activity in your Circles in the form of a beautiful magazine.
★ Log in to YouTube to flip through videos being uploaded and shared by the channels you follow.
★ Fully localized editions for Germany, Italy, Korea, Netherlands and Spain—including hundreds of regional recommendations in the Content Guide.

Har du inte testat Flipboard tidigare, så är det dags att göra det nu. Det är en fröjd att läsa sina Twitter och Facebook som en tidning på iPaden, men appen fungerar även till iPhone. Där är den inte lika solklar, men det fungerar! 🙂

Demo iPhone

Demo iPad

Flipboard är gratis, så det finns ingen anledning till att inte ladda ner och installera appen på din iOS-enhet!

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...