När man hämtat en ny app från App Store så visas det en liten banderoll över appens högra hörn.

På banderollen så står det ”Ny” och detta ska då visa vilken app man nyligen hämtat från App Store och att den ännu inte öppnats upp för första gången. När du väl öppnat appen en gång, så försvinner banderollen.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...