En funktion som egentligen borde funnits i från dag ett i iPhone, men som nu kommit med iOS 6.

När man ska bifoga en bild eller video i ett mail så gällde det tidigare att komma på det innan man skapade meddelandet. då man inte kunde bifoga något i ett redan påbörjat. En funktion som man kan tycka ska vara standard i en smartphone, men som Apple först nu lagt till i iOS 6.

Tidigare fick man gå via appen Bilder och markera bilden/bilderna som man ville skicka, så öppnades mail klienten upp och man kunde skriva sitt meddelande…

Nu kan man göra detta direkt i mailet!!!! Knacka i mailet och alternativ om att markera, klistra in o.s.v. Trycker man på pilen till höger, så kommer alternativet ”Infoga bild eller video” upp. Trycker man på det alternativet, kommer man in i appen Bilder och kan välja vilken bild eller video som man vill bifoga.

Vill man bifoga fler bilder i ett mail så gör du om processen eller gör du enligt det ”gamla” sättet och markerar flera bilder direkt i appen Bilder och trycker Dela.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...