Apple har skickat ut en inbjudan till ett nytt event den 23 oktober och vill berätta att man har lite mer att visa!

Vad som kommer att presenteras den 23 oktober är inget som är känt, men våra misstankar är att Apple kommer visa upp en ny iPad Mini. Nu börjar även rykten spridas om att vi kanske får se nya Macar. Detta då lagren av exempelvis iMac är helt tomma.

Vad som kommer att presenteras får vi se den 23 oktober kl 19:00, svensk tid! 🙂

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...