Rovio´s Angry Birds läsk finns att köpa i Finland och den har petat ner Coca-Cola och Pepsi från tronen som den mest säljande läsken i landet.

Det är nog inte helt omöjligt att den även gör det i Sverige…d.v.s om den börjar säljas här. Kanske redan finns? Skulle du se läsken i någon butik, så får du gärna hojta till! 🙂

Uppgifterna om att Rovio´s läsk sålde bättre än Coca-Cola och Pepsi, framkom vid en läsk konferens i Helsingfors.

The soda bearing Rovio’s mobile gaming mega-brand is said to be outselling Coke and Pepsi in Finland.

During a talk onstage, the company’s CMO, Peter Vesterbacka also said that the drink would soon be available in New Zealand and Australia too.

Med lite tur så ser vi snart läsken i de svenska butikerna! 🙂

[Via TNW]

Tagged with:  

2 Responses to Rovio´s läskeblask säljer bättre än Coca-Cola och Pepsi

  1. Martin K skriver:

    Den finns i många godisbutiker tillsammans med Hello Kitty och Simpsons. 🙂

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...