Nu har Facebook släppt en ny uppdatering av sin app för iOS och gjort den snabbare.

Facebook förbättrar sin app för iOS och snabbar upp den, men lägger även till möjligheten att välja album vid uppladdning av bilder.

Nyheter i version 5.3

Post your photos to albums and enjoy a speedier app.
• You can now choose an album when uploading photos
• News feed loads more quickly
• Completely rebuilt timeline opens faster on your iPhone

Tagged with:  

2 Responses to Ny uppdatering gör Facebook snabbare på iPhone och iPad

  1. Mickej79 skriver:

    När kommer den svenska versionen ?

    • Jonny skriver:

      Det är en bra fråga! Tyvärr så verkar det inte vara någon prioriterad funktion hos Facebook.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...