Är du en av alla användare som uppdaterat till iTunes 11 och saknar sidofältet?

Du kan enkelt få tillbaka sidofältet genom att på Mac gå till Innehåll och välja Visa Statusfält eller kan man använda snabbkommando Option-cmd-S.

På en PC hittar ni inställningen under Visa och välja Visa Statusfält eller använda snabbkommando Ctrl-S.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...