Facebook Messenger har uppdaterats och fått några nya funktioner som är intressanta.

Nu kan man skicka röstmeddelanden till sina vänner på Facebook och det är en smidig funktion om man inte har möjlighet att skriva eller vill säga något personligt.

Röstmeddelande är något som man skulle kunna använda när man kör bil, istället för att skriva. Bäst är att alltid stanna bilen innan man pysslar med telefonen. 😉

En annan stor nyhet är att man kommer kunna ringa gratis samtal till sina vänner på Facebook. Funktionen finns förberedd i appen, men kommer aktiveras först om några veckor. Samtalen kommer att gå via datauppkopplingen och är inte kretskopplade samtal, utan fungerar som Skype och Viber. Denna trafiken kommer inte vara omtyckt av operatörerna, så det ska bli intressant och se vad de säger.

Tjänster som Skype och Viber har funnits en slag och det finns även appar för att skicka röstmeddelanden, men Facebook har en ganska stor genomslagskraft med tanke på alla deras användare. Frågan är om inte Facebook kommer lyckas få ut detta till den breda massan och att kommer slå hårt mot operatörerna.

Nackdelen med denna typen av samtal är att det belastar näten, som redan är hårt belastade av annan datatrafik. Det blir inte bättre av att man belastar med data som egentligen borde vara ”vanliga” kretskopplade samtal.

Nyheter i version 2.1

What’s New in Version 2.1
– Send a quick voice message when you have more to say
– Call friends for free right from Messenger*
– Other improvements and bug fixes

*Free calling uses your existing data plan, and will be rolling out over the next few weeks.

Andra funktioner

Text your friends for free. Get Facebook Messenger to instantly reach friends on their smart phones, feature phones or desktop computers. In addition to sending free texts, you can also:
– Chat with a group
– Send voice messages, photos, smileys and other emoji
– Get push notifications
– Know who’s seen your messages
– Include your location
Messenger does all this using your existing data plan.

Facebook Messenger hämtas i App Store och är gratis. En perfekt app för meddelanden och ett måste om du använder Facebook! 🙂

Facebook Messenger - Facebook, Inc.

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...