Apple verkar snabba på iOS 6.1.1

On 11 februari, 2013, in Apple, iPad, iPhone, Nyheter, by Jonny

20130211-195219.jpg

 Redan ikväll kan man läsa att Apple kan komma att släppa iOS 6.1.1 redan denna veckan.

Detta efter att operatörer valt att avråda sina kunder från att uppdatera till iOS 6.1 och att användare rapporterat problem.

Innan fredag får vi se iOS 6.1.1 och hoppas att det löser allas bekymmer. 🙂

Tidigare inlägg i ämnet: Upplever du problem med iOS 6.1?

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...