Microsoft använder en iPad och Siri för att smutskasta produkten i sin reklamfilm för sin egna surfplatta med Windows 8.

Personligen känner jag att jag inte riktigt är övertygad om att deras surfplatta skulle vara bättre än iPad, men vi har alla olika behov. 🙂

[Via iClarified]

Tagged with:  

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...